Welkom op de website van 't Vijvertje! 

Inloopochtend 20 mei 2017 van 10.30-12.00 uur


        

                                                 

In 1971is door een aantal ouders de peuterspeelzaal opgericht. 
In de loop der jaren is er veel veranderd. Van een klein achteraf zaaltje zijn we nu uitgegroeid tot een volwaardige peuterspeelzaal met gediplomeerde pedagogisch medewerkers.


Vanaf januari 2008 zijn we gehuisvest in het scholencomplex aan de Ladderhaak, in Buytenwech-Oost. Onze peuterspeelzaal ligt centraal in het gebouw. Samen met de buitenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret maken wij gebruik van twee ruime lokalen die centraal liggen in het moderne scholencomplex. Wij hebben ons eigen afgesloten speelplein.
 

Kalender